oMEGA 2022

 • 01-01-2022

WenS 2022

Overzicht EU-Programma's 2021 - 2027

 • 01-10-2021
EU Programmas 2021 2027
 
Dit jaar gaat een nieuw Europees meerjarig financieel kader van start. De lidstaten hebben hierin deinhoud en de begroting van de Europese Unie voor een periode van zeven jaar op hoofdlijnen wordt vastgesteld. In de brochure gaan we kort in op de Green Deal, schetsen de programma’s in een overzicht en beschrijven elk van de programma’s op hoofdlijnen. Daarbij komen nieuwe fondsen aan de orde, zoals het EU Herstelfonds, REACT EU en het Just Transition Fund. Maar ook bekende programma’s zoals het GLB, POP, EFRO, de verschillende INTERREG-programma’s, Marine Zaken en Visserij, het ESF, Horizon Europe, LIFE en Erasmus.
 
Klik a.u.b. hier voor een download.

ENGAGED - Towards a Resilient Region

 • 17-09-2021
ENGAGED ENThe 'ENGAGED' publication which was published in December 2020 in Dutch, is now also available in English. Updated with divers new articles, it offers a vision of future collaborations between knowledge instutions and regional stakeholders in politics, NGOs and civil society, who in a sherd effort shape regional innovation ecosystems. The book contains numerous examples from these stakeholders to share their experiences and achievements, including various European cooperative projects. And finally, the book ends with a projection of regionally anchored place-based leadership in which partners can work together for more coherent regional development.
 
Please find your download here

Brochure Innovatiewerkplaats

 • 20-08-2021
Brochure IWP
 
Net verschenen: een nieuwe brochure over de basisprincipes van de Innovatiewerkplaats. In deze hand-out wordt kort toegelicht wat Innovatiewerkplaatsen (IWP's) zijn, hoe ze functioneren, hoe ze zijn ingebed in een groter systeem en tot welke resultaten dit inmiddels heeft geleid. We stellen de werkwijze voor, gaan in op de belangrijkste valkuilen en laten enkele voorbeelden van opdrachten.
 
Klik a.u.b. hier voor een download.

BUFFER+ proposal on climate transition

 • 15-07-2021
BUFFERJust published: a short brochure providing information about a proposal to the sixth INTERREG North Sea Region Programme, which at the moment is being designed. The core of the proposal: climate change adaptation through finding, applying and testing landscape-based solutions and their revenue streams.We would like to focus on what innovations in landscape development can contribute to address climate mitigation and adaptation. Particularly, areas in which natural processes are given space and thus may function as a buffer against climate change are at the focus.
 
The folder is meant as an invitation for partners to join. We are looking for regional consortia to prepare one or more shared proposals.
 
Please find your download here.

 

2021 - Laat maar komen

 • 04-01-2021

2020 21

Publicatie 'ENGAGED'

 • 17-12-2020

Met vier collega’s hebben we eind 2020 jaar een boek gepubliceerd. Het heet ‘ENGAGED, Naar een krachtige regio’. We laten zien hoe een regio reageert op de grote economische, sociale en technologische veranderingen van onze tijd. In dit boek wordt geschetst hoe een regio in denken en doen een weg zoekt naar nieuwe samenhang. ENGAGED is daarbij het kernbegrip. Kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers werken met elkaar aan vernieuwing.
We beschrijven de noodzakelijke transities, in aparte hoofdstukken over de economie, de manier van samenwerken en de opbouw van een kennisinfrastructuur. Het uiteindelijke doel is te komen tot een heel nieuw ecosysteem waarin op maatschappelijke vraagstukken niet meer vanuit afzonderlijke posities wordt gereageerd, maar waarin iedereen vanuit eigen expertise en betrokkenheid meewerkt aan de best mogelijke aanpakken. Een dergelijk ecosysteem wordt ook concreet gemaakt, aan de hand van innovatiewerkplaatsen, gebiedscoöperaties en een overkoepelende regiocoöperatie. Posities, rollen en verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders worden beschreven waarin dit alles mogelijk wordt.
‘ENGAGED’ – zo heet ook het laatste hoofdstuk. Het is een nieuw denkkader voor iedereen: onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en anderen. Dit kader vloeit voort uit alle hiervoor beschreven ontwikkelingen voor een regionale reactie op een continu veranderende en soms disruptieve wereld.

Een pdf is te hier te downloaden

 

Terra MBO - Duurzame voedselketen

 • 02-11-2020

Infographic SamenvattingTussen 2016 en 2020 werkte Terra MBO met haar partners aan de ontwikkeling van een regionale voedselketen in Zuidwest-Drenthe. In het najaar werd de balans opgemaakt. Wat heeft het project allemaal opgeleverd?

 • Er is een nieuwe opleiding ontwikkeld;
 • De partners hebben businessmodellen voor een regionale verwerkings- en verwaardingsketen uitgewerkt;
 • Er zijn afspraken voor de samenwerking in een Innovatiewerkplaats gemaakt;
 • De Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe is geprofessionaliseerd.

Ik heb dit project voor Terra geëvalueerd.
Klik hier voor de samenvatting van de resultaten.