Studenten knallen op kick-off REFRAME

  • 22-04-2016
knallerOp 19 en 20 april vond in Groningen de aftrap plaats van het EU-project REFRAME. Alle partners stelden hun werkplan voor de komende drie jaar voor en Matt Nichols gaf tips en tricks die de lead beneficiary en de andere partners absoluut ter harte zullen nemen.
Grote knallers was een groep studenten die via de Gebiedscoöperaties Westerkwartier en Rotterdam hun aanpak voor de eerste fase van het project voorstelden. Zij lieten zien hoe je een complex proces als mapping, het in kaart brengen van de regionale voedselvraag en -aanbod, kunt realiseren en documenteren.

REFRAME - Aanmelding kick-off

  • 04-03-2016
In november 2015 is het Europese project REFRAME door de stuurgroep van het INTERREG 5B programma goedgekeurd. Aan het project nemen 15 deelnemers uit België, Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden deel.
 
Beter eten – meer werk
Het gaat erom dat de partners samen nieuwe coöperatieve voedselnetwerken op regionale schaal uitwerken waarin producenten, verwerkers, distributeurs en grote consumenten met elkaar samenwerken. Het doel is om slimme specialisaties en innovatieve business-strategieën voor regionale ondernemers voor te berieden en te bundelen in een ondersteuningspakket voor het regionale bedrijfsleven. Consumenten moeten meer en beter eten uit de regio kunnen krijgen, en voor ondernemers moet er meer werkgelegenheid in deze sector komen.
 
Kick-off meeting
Op woensdag 19 april vindt de kick-off voor de partners plaats. Op donderdag 20 zijn belangstellenden in de regio uitgenodigd om kennis te maken met de partners, hun regio’s en de specifieke acties in het project. Hiervoor hebben we een programma voorbereid, waarvoor u zich t/m 16 april kunt aanmelden.
De uitnodiging met link voor aanmelding vindt u hier

Coöperatieve aanpak op congres Regio Groningen Assen

  • 08-02-2016
Donderdag 7 april 2016 vindt de voorjaarseditie plaats van het Economisch Platform, een vast onderdeel op het programma van de Regio Groningen Assen. In samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van Hanzehogeschool staat dit voorjaar de coöperatieve aanpak centraal.
 
Behoefte aan regionale ketenvorming
In een tijd van slimme en snelle technologische vernieuwingen groeit het besef dat we beter moeten gaan samenwerken: coöperatief en als keten. Zo brengen en houden we waardetoevoeging in de regio. En dat creëert een basis voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame economie en werkgelegenheid.
De deelnemers willen erachter komen waar kansen liggen voor waardevermeerdering en werkgelegenheid. Maar ook hoe je dit concreet kunt maken richting bedrijfsleven, en vooral MKB en welke nieuwe competenties ondernemers, onderwijs en overheden voor het werken in allianties moeten verwerven.
Ter afsluiting zal dit worden vertaald naar concrete acties in onze regio.

Gelukkig Nieuw Jaar!

  • 30-12-2015

WenS 2015 16

De Kenniswerkplaats als werkmethode

  • 19-11-2015

Kladje Regioleren

 
Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt met een groot aantal partijen in de regio. Wil je die samenwerking vruchtbaar en efficiënt laten verlopen heb je methode nodig. Hiervoor is de methode van de Kenniswerkplaats ontwikkeld en in de laatste paar jaren steeds beter uitgewerkt.
 
De Kenniswerkplaats geeft ook houvast voor de wijze waarop je invulling kunt geven aan het regioleren.
 
Klik hier voor meer informatie over de Kenniswerkplaats. 
 
 

INTERREG-Project REFRAME ingediend - - - en gewonnen!

  • 11-11-2015
LogoReframeBallonnen tweeOp 29 juni heeft gemeente Groningen als lead partner namens het EU-partnerschap de aanvraag voor het INTERREG-project REFRAME ingediend.
Het project is tot stand gekomen op initiatief van Gebiedscooperatie Westerkwartier die ook de content voor de aanvraag heeft voorbereid en Share & Link de opdracht voor het schrijven van de aanvraag heeft gegeven.
Tijdens de eerste zitting van het Steering Committee op 9 en 10 november werd REFRAME als een van de weinige Nederlandse aanvragen goedgekeurd. 
 
Weer eten halen van de regionale markt
Vertrekpunt van REFRAME is dat het food-gerelateerde MKB onder druk staat. De wereldmarkt vraagt om schaalvergroting, kostprijsverlagingen, vergaande efficiency en rationalisering. Voor veel kleinere groene ondernemers is dit geen realiseerbare optie. Toch liggen er ook voor hen marktkansen. En wel op basis van de regionale voedselketen. Thema van ons project is het bouwen van zo’n regionale voedselketen. Dat betekent: zo veel mogelijk producten binnen de regio produceren, verwaarden, verhandelen en consumeren.
Binnen de EU zien we steeds meer voorbeelden van zogenaamde korte voedselketens: stadslandbouw, markten met streekproducten, boerderijwinkels, pluktuinen etc. Veel van die activiteiten blijven echter kleinschalig en daarmee kwetsbaar. Ze verschaffen voor de ondernemers onvoldoende bedrijfszekerheid en voor de consumenten onvoldoende leveringszekerheid.
 
Een samenhangend pakket met maatregelen
In het project REFRAME gaat het om nieuwe voedselgerelateerde coöperatieve netwerken op regionale schaal waarin producenten, verwerkers, distributeurs en grote consumenten met elkaar samenwerken. Het doel is een samenhangend kader met maatregelen op te leveren. Daarin worden slimme specialisaties en innovatieve business-strategieën voor regionale ondernemers gebundeld tot een ondersteuningspakket  voor het regionale bedrijfsleven. 
 
Klik hier (in het submenu EU-Projecten) voor meer informatie en downloads.

Shared Space zonder toeters en bellen

  • 31-01-2015
Er is de afgelopen jaren veel onzin over Shared Space verteld.
Lees hier de belangrijkste lessen. 
 

INTERREG 5B - Nieuw project

  • 23-01-2015

Appetizer

 
Nieuw project in voorbereiding voor en met Gebiedscoöperatie Westerkwartier: From Field to Fork to Field (F4)
 
Klik hier voor een appetizer.