Gelukkig 2018

  • 01-01-2018

WenS 2017 2018

Drie keer 'Next'

  • 25-09-2017
Voor de jaarlijkse conferentie van de European Association for International Education, die in 2017 in Sevilla plaatsvond, hebben we een brochure geschreven over het praktijkonderzoek van de onderzoeksgroep Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) van de Hanzehogeschool Groningen.
 
Veerkrachtig mkb - veerkrachtige regio
Centraal onderwerp is de diversiteit, kwaliteit en innovatievermogen van het mkb. De rol van kennisinstellingen is hierin onmisbaar – op voorwaarde dat deze een flexibelere positie binnen de regio gaan innemen en zich meer richten op de regionale agenda. Maar alleen daarmee kom je er niet. Essentieel is ook de innovatie binnen overheidsinstanties en bij de ondernemers zelf.
 
Wat is de actuele kennisstand?
Alle drie innovatielijnen samen duiden we in de DCO–onderzoeksgroep aan met ‘Next Education, Next Governance en Next Business’. Hoe dit ‘next’ er precies uit moet komen te zien, dat wordt toegepast en getest in het ecosysteem van de nieuwe gebiedscoöperaties in Noord-Nederland (Westerkwartier, Zuidwest-Drenthe, Oost-Groningen en de stadgroninger woonwijken Helpman/De Wijert. Allemaal krijgen ze op regionaal en lokaal niveau steeds vat op de transities bij ondernemers, openbaar bestuur, buurtbewoners en onderwijspartners.
 
In deze brochure laten we zien waar we op dit moment staan. 

Visiedocument Middag-Humsterland

  • 01-08-2017
Cover Visiedoc
In juli werd het gedeelde visiedocument gepresenteerd dat de Middag-Humsterlanders in een gezamenlijk proces hebben uitgewerkt. De werkgropen voor de uitvoering kunnen meteen aan de slag. Gemeente en Gebiedscooperatie zullen hen waar gewenst ondersteunen. 
U kunt het visiedocument hier downloaden. 

Een visie voor Middag-Humsterland

  • 08-05-2017
Het Sessies MHLMiddag-Humsterland behoort tot de best bewaarde delen van het wierdenlandschap in Noord-Nederland. Deze parel in de provincie Groningen behoort sinds 2005 tot de Nationale Landschappen van Nederland. Een belangrijke vraag is hoe je zorgt voor behoud en ontwikkeling van deze prachtige streek en tegelijkertijd economische kansen en nieuw verantwoord ondernemerschap kunt ontwikkelen.
Om hierop antwoorden te vinden zijn ondernemers, inwoners, ambtenaren, politici en andere professionals uit de streek in drie sessies bij elkaar gekomen. Samen hebben zij een visie en een speerpuntenprogramma uitgewerkt en een voorstel voorbereid hoe het uitvoerende werk vanuit de streek georganiseerd kan worden.
Van elke sessie is een verslag gemaakt. Klik om te downloaden op verslag 1, 2 en 3. Aan het visiedocument wordt nog gewerkt, maar ook dit stuk is binnenkort verkrijgbaar.

Net uit: Monitor 2016

  • 05-01-2017
Monitor 2016 Titel
 
 
In samenwerking met Lector Willem Foorthuis (Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen) hebben we een brochure geschreven over de resultaten van het praktijkonderzoek van het lectoraat. Dit lectoraat is onderdeel van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen en verbonden met het Instituut voor Financieel Economisch Management (FEM). Deze brochure is de eerste editie van de pas opgestarte reeks Monitor.

Gelukkig 2017

  • 30-12-2016

Wens2017SL

The Dutch REFRAME pilot at a glance

  • 29-08-2016

Please click the picture for enlargement.Dutch Pilot in een oogopsslag

Dutch Pilot at a glance

Ondernemersplatform Regio Groningen Assen

  • 23-06-2016

 Titelblad Brochure

 

In april organiseerden Gebiedscooperatie, Hanzehogeschool en Terra MBO samen met Regio Groningen Assen een swingend ondernemersplatform georganiseerd. Bekijk de brochure voor een uitgebreide samenvatting.