Europees samenwerkingsproject PV+ afgerond

  • 30-10-2018
titel 2Een Europees partnerschap heeft onder penvoerderschap van Terra de afgelopen drie jaar samengewerkt in het project Peat Valley+. Het partnerschap bestond uit Vives Hogeschool in Belgie, Västra Gotalandsregionen in Zweden, de Skovde Hogeschool in Zweden, de Hanzehogeschool Groningen en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.
 
Samen werkten de partners aan nieuwe modellen voor de herpositionering van de kennisinstelling in de regio. Aan de hand van een regionaal pilot-project in elk van de drie landen werkten de partners zogeheten ‘intellectuele output’ uit. Deze gaan over de stappen naar herpositionering, de ontwikkeling van lerende regionale netwerken, capacity building en een management toolbox.
 
You can download here the project's final report, or refer kindly to the website: http://regionallearning.eu/index.html.

Voorstel NE(X)TWORX ingediend

  • 07-08-2018
LogoEen consortium onder penvoerderschap van de Hanzehogeschool heeft eind juli een voorstel voor de Open Innovatie Call ingediend: NE(X)TWORX.
 
Het voorstel houdt in dat ondernemers en kennisinstellingen zich samen verbinden aan de innovatievragen van de regio, met experts stand by, met praktijktoepassingen in de bedrijven en met oplossingen die zijn toegesneden op de vragen die de ondernemers hebben. Beide gaan hun deuren voor elkaar openen. Onderwijs en kennis trekken de werkpraktijk van bedrijven in, ondernemers delen en ontvangen kennis en er ontstaan lerende en innoverende werkcommunities rond specifieke innovatievraagstukken.
Om hun samenwerking te verstevigen organiseren alle partijen zich in een vorm van gebiedscoöperatie. Op die manier kunnen ze structureel profiteren van elkaars kennis en innovatiecapaciteit en samen middelen reserveren om hun innovatiesysteem te laten groeien.
 
De beschikking wordt verrwacht voor eind oktober.

Pitch Van Hall voor Open Innovatie Call

  • 06-08-2018
SHIFT Pitch Fase1
 
Met deze pitch zette Esther Nederhof, lector Gezonde en Duurzame Voeding & Welvaartsziekten bij Hogeschool Van Hall Larenstein, de eerste stap naar een voorstel voor indiening in de Open Innovatie Call van SNN. 
De deskundigenjury had goede aanbevelingen voor het definitieve voorstel. De uitwerking hiervan is gepland door de komende twee tot drie maanden. 

Review IWP

  • 23-04-2018
20180614 review iwpGebiedscoöperatie Westerkwartier en Hanzehogeschool werken samen in de Innovatiewerkplaats Krachtig MKB. De kennisinstelling en de regio maken samen het onderzoeksprogramma en laten het onderwijs zo intensief mogelijk hierop aansluiten.
Hierbij loop je – het kan niet anders – tegen obstakels aan. Welke leerpunten dit oplevert kunt u zien in deze review.

Lunchlezing ministerie BZK

  • 16-04-2018
Voorblad lunchlezing
 
 
 
Verleden week voor Lector Foorthuis (Hanzehogeschool, Duurzaam Cooperatief Ondernemen) een lunchlezing voorbereid die hij voor de staf van de directie Democratie & Burgerschap (ministerie van BZK) ging houden. 
 
U kunt de presentatie hier downloaden. 

Poster Reframe

  • 19-02-2018
Begin februari organiseerde de Hanzehogeschool een interne onderzoeksworkshop. Onderzoekers van de verschillende lectoraten lieten zien waar de onderzoeksgroepen aan werken. Collega Maarten Groeneveld presenteerde het onderzoek naar de regionale voedselketen, zoals opgezet in het Europese samenwerkingsprject REFRAME. 
Share & Link maakte deze poster ter illustratie. 

NE(X)TWORX - Pitch

  • 05-02-2018
Verleden jaar heeft SNN heeft een nieuwe call gelanceerd: de Open Innovatie Call (OIC).
 
Innovatie-ecosysteem ontwikkelen
Met dit nieuwe instrument worden consortia in Noord-Nederland aangemoedigd om een innovatief ecosysteem te ontwikkelen. Vooal mkb'ers die nu nog niet innovatief zijn moeten meer toegang krijgen tot de ‘entrepreneurial discovery’ naar innovatie. Uiteindelijk moet er een betere economische output voor het Noord-Nederlandse mkb bereikt worden.
Partnerschappen worden uitgenodigd om een coherent geheel aan activiteiten voor de duur van maximaal vier te ontwikkelen om voor de toekomst meer en betere innovaties mogelijk te maken, bij voorkeur met een niche- en sectorversterkend potentieel.
 
Projectschets goedgekeurd - Door naar fase 2
Belangstellenden zijn opgeroepen om in eerste instantie een projectschets aan te bieden. Samen met de lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen en het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap (Hanzehogeschool Groningen) hebben we een schets uitgewerkt en in een pitch samengevat. Een commissie van experts uit de triple helix heeft het partnerschap op basis hiervan uitgenodigd om een volwaardig voorstel uit te werken. We streven ernaar he voorstel in juli 2018 aan de commissie voor te leggen.
 
U kunt de pitch hier downloaden.
Meer informatie over de call vindt u hier

Broedplaats LLO

  • 08-01-2018
Mbo en hbo-scholen, maar ook ondernemers en overheid zijn betrokken bij twee veranderingsprocessen: je moet je extern nieuw organiseren, je binnenste buiten keren, uit je cocon komen. Wil je over en weer een (kennis)partner worden in de regio en voor de regio, dan moet je je ook intern nieuw organiseren. Het lijkt dat het onderwijs veel moeite heeft om te veranderen en te vernieuwen.
Daarbij komen nog veranderingen in de regio zoals de gevolgen van onze perifere ligging of van de gaswinning. Je kunt deze veranderingen niet sturen maar wel beïnvloeden. De uitdaging is om te leren hoe je kansen voor beïnvloeding snel herkent en benut. Beide processen als zodanig zijn complex. Om het nog ingewikkelder te maken, moeten ze bij elkaar gebracht worden in een nieuw regionaal ontwerp dat lerende organisaties aan elkaar smeedt tot een lerende regio.
Keep improving your skillsTerra MBO zit al jaren in een interessant vernieuwingstraject dat begonnen is met regioleren en doorontwikkelde via de mede-oprichting van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. Dit alles staat onder de noemer van een leven lang ontwikkelen, waarmee onderwijs en de regiopartners samen kansen en mogelijkheden voor nieuwe vormen van coöperatief leren en werken ontwikkelen.
Voor Terra MBO is eind 2017 een status quo opgesteld, waarin tevens wordt verkend hoe je de ingeslagen weg kunt intensiveren en hier meer van kunt leren. U kunt het stuk hier downloaden.