Coöperatieve aanpak op congres Regio Groningen Assen

Donderdag 7 april 2016 vindt de voorjaarseditie plaats van het Economisch Platform, een vast onderdeel op het programma van de Regio Groningen Assen. In samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van Hanzehogeschool staat dit voorjaar de coöperatieve aanpak centraal.
 
Behoefte aan regionale ketenvorming
In een tijd van slimme en snelle technologische vernieuwingen groeit het besef dat we beter moeten gaan samenwerken: coöperatief en als keten. Zo brengen en houden we waardetoevoeging in de regio. En dat creëert een basis voor maatschappelijk verantwoorde en duurzame economie en werkgelegenheid.
De deelnemers willen erachter komen waar kansen liggen voor waardevermeerdering en werkgelegenheid. Maar ook hoe je dit concreet kunt maken richting bedrijfsleven, en vooral MKB en welke nieuwe competenties ondernemers, onderwijs en overheden voor het werken in allianties moeten verwerven.
Ter afsluiting zal dit worden vertaald naar concrete acties in onze regio.