De coöperatieve regio

Titel DeCoopRegioBegin december is een nieuwe publicatie over coöperaties verschenen. In vijf hoofdstukken wordt de ontwikkeling van de coöperatie beweging geschetst, vanaf haar ontstaan in de achttiende eeuw tot de moderne lokale coöperaties van vandaag.Ook kunt u lezen hoe deze jonge coöperaties hun krachten kunnen bundelen om kennis te delen en samen stappen te maken.
 
De publicatie maakt deel uit van een serie van zes. Elke uitgave heeft een andere focus: naast de coöperende regio gaat het bijvoorbeeld om de onderzoekende, de ondernemende en de innoverende regio. De serie is een vervolg op de eerdere publicatie ENGAGED en bundelt de resultaten van acht jaar onderzoek in het lectoraat Duurzaam Cooperatief Ondernemen aan de Hanzehhogeschool Groningen.
 
U kunt 'De coöpererende regio' hier downloaden.