BUFFER+ approved

Brilliant news: the INTERREG NWE Monitoring Committee has approved the BUFFER+ project.

21 Partners en 7 geassocieerde organisaties gaan in BUFFER+ hun capaciteiten en expertise bundelen om in Europese veengebieden de bufferfunctie voor CO2 en water te herstellen. Want natte en gezonde veengebieden zijn kampioenen in het opslaan van CO2 en water. Daardoor spelen ze een belangrijke rol bij overvloedige regenval of juist in perioden van droogte.
Samen willen de partners drie specifieke doelen bereiken:
  • Duurzame hervernatting, herstel en behoud van veengebieden en de inrichting van nieuwe landschappen realiseren – dit alles om buffers voor CO2 te creëren en de biodiversiteit te bevorderen.
  • Veenvriendelijke businessmodellen ontwikkelen zodat ondernemers kunnen bijdragen aan klimaatmitigatie en -adaptatie en tegelijkertijd voor hun inkomen kunnen zorgen.
  • Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en burgers intensief bij besluitvormingsprocessen betrekken en op de manier het bestuur van veengebieden verbeteren.
Zie hier meer meer inhoudelijke toelichtingen of download het het diagram hieronder.  
BUFFERDiagram