Brochure Innovatiewerkplaats

Brochure IWP
 
Net verschenen: een nieuwe brochure over de basisprincipes van de Innovatiewerkplaats. In deze hand-out wordt kort toegelicht wat Innovatiewerkplaatsen (IWP's) zijn, hoe ze functioneren, hoe ze zijn ingebed in een groter systeem en tot welke resultaten dit inmiddels heeft geleid. We stellen de werkwijze voor, gaan in op de belangrijkste valkuilen en laten enkele voorbeelden van opdrachten.
 
Klik a.u.b. hier voor een download.