Publicatie 'ENGAGED'

Met vier collega’s hebben we eind 2020 jaar een boek gepubliceerd. Het heet ‘ENGAGED, Naar een krachtige regio’. We laten zien hoe een regio reageert op de grote economische, sociale en technologische veranderingen van onze tijd. In dit boek wordt geschetst hoe een regio in denken en doen een weg zoekt naar nieuwe samenhang. ENGAGED is daarbij het kernbegrip. Kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers werken met elkaar aan vernieuwing.
We beschrijven de noodzakelijke transities, in aparte hoofdstukken over de economie, de manier van samenwerken en de opbouw van een kennisinfrastructuur. Het uiteindelijke doel is te komen tot een heel nieuw ecosysteem waarin op maatschappelijke vraagstukken niet meer vanuit afzonderlijke posities wordt gereageerd, maar waarin iedereen vanuit eigen expertise en betrokkenheid meewerkt aan de best mogelijke aanpakken. Een dergelijk ecosysteem wordt ook concreet gemaakt, aan de hand van innovatiewerkplaatsen, gebiedscoöperaties en een overkoepelende regiocoöperatie. Posities, rollen en verantwoordelijkheden van verschillende stakeholders worden beschreven waarin dit alles mogelijk wordt.
‘ENGAGED’ – zo heet ook het laatste hoofdstuk. Het is een nieuw denkkader voor iedereen: onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en anderen. Dit kader vloeit voort uit alle hiervoor beschreven ontwikkelingen voor een regionale reactie op een continu veranderende en soms disruptieve wereld.

Een pdf is te hier te downloaden