Visiedocument Middag-Humsterland

Cover Visiedoc
In juli werd het gedeelde visiedocument gepresenteerd dat de Middag-Humsterlanders in een gezamenlijk proces hebben uitgewerkt. De werkgropen voor de uitvoering kunnen meteen aan de slag. Gemeente en Gebiedscooperatie zullen hen waar gewenst ondersteunen. 
U kunt het visiedocument hier downloaden.