Food-Monitor

Cover Monitor NLMaaltijden uit de regio voor de regio – dit is het concept dat de Gebiedscoöperatie Westerkwartier samen met boeren, tuinders, verwerkers en vervoerders heeft uitgewerkt. De voedselketen weer terughalen naar de regio, in plaats van dure levensmiddelen van ver weg te importeren. Waarom niet gaan produceren voor de eigen regio, met stakeholders in de eigen regio? Samen een alternatief ontwikkelen voor het huidige model. Je bereikt hiermee twee doelen: een stabiele afzet van regionale producten en gezonde voeding van dichtbij via grote inkopers in de omgeving. 
 
Voor de diversiteit van de producten zijn leveranciers in het hele Noorden nodig: veehouders uit het Westerkwartier, graan- en aardappeltelers uit Noord- en Oost-Groningen enzovoort. Het idee is dat de noordelijke mkb’ers uit de agri-food sector in coöperatief verband vlees, groente, granen, fruit, vis en zuivel produceren en dat het centraal in de regio verder verwerkt wordt. De eerste agri-food coöperatie is er al. Ze bestaat uit boeren die natuurvlees gaan leveren van runderen die in natuurgebieden grazen. Drie keer win: er komt een alternatief businessmodel voor melkveehouders, de natuurgebieden worden op een natuurlijke manier beheerd en consumenten krijgen gezond vlees uit de regio.
 
In de Food-Monitor leest u een reflectie vanuit het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen op wat in de afgelopen jaren is ontwikkeld en geleerd. Maar ook welke volgende stappen gezet gaan worden. 
Klick hier om de Monitor te downloaden.