Samen aan het stuur

Paginas Bidbook
Meer zeggenschap, verantwoordelijkheid en partnerschap met en tussen partijen in de samenleving.
Niet alleen publiek, niet alleen markt, niet alleen onderzoek en niet alleen samenleving, maar van alles een beetje. Daarvoor zorgt de Gebiedscoöperatie. Ze slaat een brug tussen de gangbare en de nieuwe economie – duurzaam, inclusief, coöperatief. Dit maakt een regio veerkrachtig en toekomstbestendig, op economisch en op sociaal gebied.
 
Als lokale overheid hebben gemeenten hier een bijzondere rol in. Ze komen snel met iedereen in contact. Zoals bijvoorbeeld in de gemeente Westerkwartier. Hier werken regionale ondernemers, studenten en onderzoekers uit onderwijsinstellingen, inwoners en (semi)overheidsinstellingen samen: de ‘quadrupel helix, kortweg QH. Zij stellen een regionale agenda op, met een werkprogramma dat relevant is voor de regionale innovatie. Dit levert het kader voor toegepast onderzoek dat de regionale stakeholders nieuwe kennis en inzichten verschaft die zij daarna in de praktijk toepassen, testen en verbeteren.
 
Maar daarbij kwamen ook een paar knelpunten naar voren. Een van de belangrijkste is de heterogeniteit van de partners. Enerzijds ligt daarin juist de belangrijkste voorwaarde om de kans op innovaties te realiseren. Tegelijkertijd vraagt de diversiteit ook om andere werkprocessen en innovaties in de ‘lijnorganisaties’ die de Gebiedscoöperatie vormen. Je moet denken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde taken en ook gedeelde financiering. Hoe komen we samen tot iets nieuws en hoe zorgen we dat het beklijft? Dit zijn de vragen waar de partners mee zitten.
Met gericht onderzoek willen partners antwoorden vinden. Hoe ze dit willen aanpakken staat in dit bidbookje.