Europees samenwerkingsproject PV+ afgerond

titel 2Een Europees partnerschap heeft onder penvoerderschap van Terra de afgelopen drie jaar samengewerkt in het project Peat Valley+. Het partnerschap bestond uit Vives Hogeschool in Belgie, Västra Gotalandsregionen in Zweden, de Skovde Hogeschool in Zweden, de Hanzehogeschool Groningen en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier.
 
Samen werkten de partners aan nieuwe modellen voor de herpositionering van de kennisinstelling in de regio. Aan de hand van een regionaal pilot-project in elk van de drie landen werkten de partners zogeheten ‘intellectuele output’ uit. Deze gaan over de stappen naar herpositionering, de ontwikkeling van lerende regionale netwerken, capacity building en een management toolbox.
 
You can download here the project's final report, or refer kindly to the website: http://regionallearning.eu/index.html.