Voorstel NE(X)TWORX ingediend

LogoEen consortium onder penvoerderschap van de Hanzehogeschool heeft eind juli een voorstel voor de Open Innovatie Call ingediend: NE(X)TWORX.
 
Het voorstel houdt in dat ondernemers en kennisinstellingen zich samen verbinden aan de innovatievragen van de regio, met experts stand by, met praktijktoepassingen in de bedrijven en met oplossingen die zijn toegesneden op de vragen die de ondernemers hebben. Beide gaan hun deuren voor elkaar openen. Onderwijs en kennis trekken de werkpraktijk van bedrijven in, ondernemers delen en ontvangen kennis en er ontstaan lerende en innoverende werkcommunities rond specifieke innovatievraagstukken.
Om hun samenwerking te verstevigen organiseren alle partijen zich in een vorm van gebiedscoöperatie. Op die manier kunnen ze structureel profiteren van elkaars kennis en innovatiecapaciteit en samen middelen reserveren om hun innovatiesysteem te laten groeien.
 
De beschikking wordt verrwacht voor eind oktober.