Drie keer 'Next'

Voor de jaarlijkse conferentie van de European Association for International Education, die in 2017 in Sevilla plaatsvond, hebben we een brochure geschreven over het praktijkonderzoek van de onderzoeksgroep Duurzaam Coöperatief Ondernemen (DCO) van de Hanzehogeschool Groningen.
 
Veerkrachtig mkb - veerkrachtige regio
Centraal onderwerp is de diversiteit, kwaliteit en innovatievermogen van het mkb. De rol van kennisinstellingen is hierin onmisbaar – op voorwaarde dat deze een flexibelere positie binnen de regio gaan innemen en zich meer richten op de regionale agenda. Maar alleen daarmee kom je er niet. Essentieel is ook de innovatie binnen overheidsinstanties en bij de ondernemers zelf.
 
Wat is de actuele kennisstand?
Alle drie innovatielijnen samen duiden we in de DCO–onderzoeksgroep aan met ‘Next Education, Next Governance en Next Business’. Hoe dit ‘next’ er precies uit moet komen te zien, dat wordt toegepast en getest in het ecosysteem van de nieuwe gebiedscoöperaties in Noord-Nederland (Westerkwartier, Zuidwest-Drenthe, Oost-Groningen en de stadgroninger woonwijken Helpman/De Wijert. Allemaal krijgen ze op regionaal en lokaal niveau steeds vat op de transities bij ondernemers, openbaar bestuur, buurtbewoners en onderwijspartners.
 
In deze brochure laten we zien waar we op dit moment staan.